Estolift TB OÜ

Estolift on Eesti vanim väikekaubaliftide ja platvormtõstukite tootja ja paigaldaja.

Tegeleme liftide tootmisega alates 1976 aastast. Valmistame kõik oma tõsteseadamed ise. Tänu sellele suudame pakkuda oma klientideleka ebastandartsete mõõtmetega lifte ja tõstukeid. Teostame ka liftide automaatikatöid.

Meie tegevusalad

Liftid, tõstukid ja konveierliinid

Tegeleme liftide tootmisega alates 1976 aastast. Valmistame kõik oma tõsteseadamed ise. Tänu sellele suudame pakkuda oma klientideleka ebastandartsete mõõtmetega lifte ja tõstukeid.

Meie tegevusalad: Värvimisüksuste ja – liinide tööstuses kasutavate viimistlusseadmete ning tööstusahjude ja muude tööstuslike eriseadmete müük, valmistamine, paigaldus, hooldus ja remont. Viimistluses uute tehnoloogiliste lahenduste leidmine. Haaveldusseadmete varuosade müük Mittestandardsete liftide ja tõstukite remont, hooldus, paigaldus ja müük. Metallilõiketöötlemine alltöövõtuna.

Teostame ka värvi-, haaveldusruumide ja viimistlusseadmete ja õhutorustike ning automaatika ja elektrikaabelduse paigaldusi, samuti olemasolevate paigaldiste ümberkolimist uude asukohta. Kogemusi selles osas on ulatuslikult, loomulikult oleme võimelised ka  kalkuleerima materjalide vajadust ning paigaldustöö mahtu. Kui teil on vaja täielikku “võtmed kätte” paigaldus- või ümberkolimistööd või osalist abi, oleme alati nõus aitama.

Samas pakume ka kogu seadmeparki hõlmavaid ennetavaid korrashoiulepinguid. See annab ettevõttele võimaluse kontsentreeruda oma põhitegevusele – tootmisele.

Seadmete ennetav tehniline hooldus on vältimaks suuremate kulutuste tegemist      seadmetega töötamisel või tootmisseisakuid. Selle käigus teostame kliendi seadmepargi visuaalse defekteerimise ja informeerib teid avastatud puudustest. Hooldus toimub vastavalt seadmete valmistaja etteantud hooldusvälbale ja kokkulepitud ajakavale.

Partnerid