Estolift TB OÜ

Estolift on Eesti vanim väikekaubaliftide ja platvormtõstukite tootja ja paigaldaja.

Tegeleme liftide tootmisega alates 1976 aastast. Valmistame kõik oma tõsteseadamed ise. Tänu sellele suudame pakkuda oma klientideleka ebastandartsete mõõtmetega lifte ja tõstukeid. Teostame ka liftide automaatikatöid.

Tänaseks oleme oma tegevusvaldkonda oluliselt laiendanud, oleme hakanud müüma ka maailma toodangut, seda nii uute liftide näol kui ka tööstusele kõik võimalike pinnaviimistluse seadmeid ning uudseid lahendusi. Siin tooks ära eelkõige kaubamärgid nagu Tritech ja Wagner.

Meie tegevusalad

Liftid, tõstukid ja konveierliinid

Tegeleme liftide tootmisega alates 1976 aastast. Valmistame kõik oma tõsteseadamed ise. Tänu sellele suudame pakkuda oma klientideleka ebastandartsete mõõtmetega lifte ja tõstukeid.

Wagner

Estolift TB OÜ. on olnud firmale Wagner koostöö partner juba 20 aastat ja Wagneri viimistlusseadmeid on müüdud Eestis juba veerand sajandit.

Oleme ka firma „Aagaard A/S“; „Sasmetor OY“ partnerid Eestis.

TriTech

Estotift TB OÜ esindab tänaseks USA firmat TriTech Industries, Inc. Põhjamaades.

TriTech kui kaubamärk on olnud maailmaturul enam kui 50 aastat ja tuntud oma kõrge kvaliteedi poolest.

Meie tegevusalad: Värvimisüksuste ja – liinide tööstuses kasutavate viimistlusseadmete ning tööstusahjude ja muude tööstuslike eriseadmete müük, valmistamine, paigaldus, hooldus ja remont. Viimistluses uute tehnoloogiliste lahenduste leidmine. Haaveldusseadmete varuosade müük Mittestandardsete liftide ja tõstukite remont, hooldus, paigaldus ja müük. Metallilõiketöötlemine alltöövõtuna.

Teostame ka värvi-, haaveldusruumide ja viimistlusseadmete ja õhutorustike ning automaatika ja elektrikaabelduse paigaldusi, samuti olemasolevate paigaldiste ümberkolimist uude asukohta. Kogemusi selles osas on ulatuslikult, loomulikult oleme võimelised ka  kalkuleerima materjalide vajadust ning paigaldustöö mahtu. Kui teil on vaja täielikku “võtmed kätte” paigaldus- või ümberkolimistööd või osalist abi, oleme alati nõus aitama.

Samas pakume ka kogu seadmeparki hõlmavaid ennetavaid korrashoiulepinguid. See annab ettevõttele võimaluse kontsentreeruda oma põhitegevusele – tootmisele.

Seadmete ennetav tehniline hooldus on vältimaks suuremate kulutuste tegemist      seadmetega töötamisel või tootmisseisakuid. Selle käigus teostame kliendi seadmepargi visuaalse defekteerimise ja informeerib teid avastatud puudustest. Hooldus toimub vastavalt seadmete valmistaja etteantud hooldusvälbale ja kokkulepitud ajakavale.

Partnerid